KENTADO, TRẢI THẢM ĐỎ - ĐÓN NHÂN TÀI !

Vị trí tuyển dụngLươngHạn nộpỨng tuyển
New [HCM] NHÂN VIÊN KHO – VẬN
Full time 1 người
6.000.000 - 8.000.000 + thưởng KPI, thưởng tháng lương thứ 13 31/03/2021 Gửi hồ sơ