KENTADO, TRẢI THẢM ĐỎ - ĐÓN NHÂN TÀI !

Vị trí tuyển dụngLươngHạn nộpỨng tuyển
New [HCM] NHÂN VIÊN TELESALES
Full time 01 người
Thu nhập 8.000.000 - 30.000.000 + thưởng KPI, thưởng tháng lương thứ 13. 31/03/2021 Gửi hồ sơ
New [HCM] CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING
Full time 01 người
Từ 10.000.000- 15.000.000 + Hoa hồng + Thưởng KPI + thưởng tháng lương thứ 13. 15/06/2022 Gửi hồ sơ
New [HCM] NHÂN VIÊN R&D
Full time 2 người
7.000.000 - 10.000.000 + thưởng KPI + Thưởng tháng lương thứ 13 31/03/2021 Gửi hồ sơ
New [HCM] TRƯỞNG BỘ PHẬN SALES ONLINE
Parttime 2 người
12.000.000 - 15.000.000 + Thưởng KPI + thưởng tháng lương thứ 13 31/03/2021 Gửi hồ sơ
New [HCM] NHÂN VIÊN KHO – VẬN
Full time 1 người
6.000.000 - 8.000.000 + thưởng KPI, thưởng tháng lương thứ 13 31/03/2021 Gửi hồ sơ